Menu navbar centrado Bootstrap

Menu navbar centrado Bootstrap

Centrar navbar en Bootstrap

¿Cómo centrar un menu navbar Bootstrap? ubicar en left right

Para centra usamos la clase mx-auto en la lista ul del menu de navegación que por default nos proporciona el framework de diseño web responsive bootstrap.

Para centra usamos la clase mx-auto en la lista ul del menu de navegación que por default nos proporciona el framework  de diseño web responsive bootstrap.

¿Cómo centrar un menu NavBar con Bootstrap 5?

Simplemente agregamos la clase mx-auto a la lista ul. Veamos un ejemplo

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CENTRAR MENU CON BOOTSTRAP 5</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
     <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      <ul class="navbar-nav mx-auto mb-2 mb-lg-0">
       <li class="nav-item">
        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
       </li>
       <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Link</a>
       </li>
      </ul>
      
     </div>
    </div>
   </nav>
</body>
</html>

 

¿Cómo alinear menu a la derecha, centro e izquierda?

Atento, veamos el código html 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>CENTRAR MENU CON BOOTSTRAP 5</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
    <div class="container-fluid">
     <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
     </button>
     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
      
      <ul class="navbar-nav ">
        <li class="nav-item">
         <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
       </ul>
      <ul class="navbar-nav mx-auto">
       <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="#">Centro</a>
       </li>
      </ul>
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
         <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Login</a>
        </li>
       </ul>
      
     </div>
    </div>
   </nav>
</body>
</html>

Final

Descarga código fuente 3

No hay descargable

Redactado por: , Leido 15059 veces

Codea App
Codea App FullStack

Perú, México, Colombia, España, Venezuela, Argentina, Bolivia

You Fb Tik Pin

© Todos los derechos reservados Codea App | Cursos de programación | 2020 - 2022